vanet-golha.jpg

وانت بار گلها

 
وانت از جمله ماشن های سبک در حمل و نقل میباشد و من برای حمل و نقل بارهای سبک بسیار مناسب میباشد
در مقایسه با ماشین  های باربری دیگر این ماشین سبک تر میباشد و هزینه حمل و نقل بسیار پائین است.
باربری گلها با بهرمندی از انواع وانت بار در خدمت همشهریان عزیز جهت حمل و نقل داخلی و برون شهری  است
تماس با ما